Beleggings­verzekeringen bij Centraal Beheer

Achmea-regeling

Er is veel kritiek geweest op beleggingsverzekeringen. De hoogte van de kosten en risicopremies van onze particuliere beleggingsverzekeringen was niet bij al onze klanten duidelijk. Als u dat ook zo hebt ervaren, dan spijt ons dat.

De Ombudsman Financiële Dienstverlening deed onderzoek naar de kosten en risicopremies van beleggingsverzekeringen. Hij adviseerde om per jaar maximaal 3,5 tot 4,5% aan kosten te rekenen over de opgebouwde waarde van een beleggingsverzekering. Op basis van deze aanbeveling stelde Achmea, waar Centraal Beheer deel van uitmaakt, in mei 2009 een regeling op voor haar klanten. In de Achmea-regeling hebben we afspraken gemaakt over de hoogte van de kosten en risicopremies van particuliere beleggingsverzekeringen. Per jaar rekenen we maximaal 2,35 tot 3,3% aan kosten over de opgebouwde waarde van uw verzekering.

In september 2010 hebben we onze regeling verder uitgebreid. Alle betrokken consumentenorganisaties staan achter onze regeling: Stichting Verliespolis, Stichting Woekerpolis Claim, Vereniging van Effectenbezitters, Vereniging Eigen Huis en Vereniging Consument & Geldzaken.

Via onderstaande links kunt u de folders over de Achmea-regeling downloaden. Ook de volledige regeling en de aanvulling kunt u hier lezen.

Had u op 1 januari 2008 een lopende particuliere beleggingsverzekering bij Centraal Beheer? Dan komt u in aanmerking voor de Achmea-regeling en hebt u een persoonlijke berekening ontvangen.

Veelgestelde vragen

Had u op 1 januari 2008 een lopende particuliere beleggingsverzekering bij Centraal Beheer? Dan komt u in aanmerking voor de Achmea-regeling en hebt u een persoonlijke berekening ontvangen.

In onze regeling hebben we afspraken gemaakt over de hoogte van de kosten en risicopremies van particuliere beleggingsverzekeringen. Per jaar rekenen we maximaal 2,35 tot 3,3% aan kosten over de opgebouwde waarde van uw verzekering. Het maximale kostenpercentage dat voor uw verzekering geldt, hangt af van uw afgesproken inleg in het eerste verzekeringsjaar en van de looptijd. Hier vindt u een overzicht van de maximale kostenpercentages.

Aan de hand van deze percentages berekenen we of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Bij het sluiten van uw beleggingsverzekering zijn er afspraken gemaakt over de kosten en risicopremies. Deze toetsen we aan het maximale kostenpercentage zoals afgesproken in de Achmea-regeling. Daarbij kijken we naar de gemaakte kosten in het verleden.

Bij lopende verzekeringen kijken we ook naar de verwachte kosten tot het einde van de looptijd van uw verzekering. Is de eindwaarde van uw beleggingsverzekering lager dan de eindwaarde volgens de Achmea-regeling? Dan zijn de kosten van uw beleggingsverzekering hoger dan afgesproken in de Achmea-regeling. We vergoeden de te veel berekende kosten. Bij lopende verzekeringen wordt de vergoeding toegevoegd aan de waarde van de verzekering.