Beleggings­verzekeringen bij Centraal Beheer

Overzicht maximale kostenpercentages

De Achmea-regeling gaat uit van een maximaal kostenpercentage per jaar over de opgebouwde waarde van de verzekering. Het maximale kostenpercentage dat voor uw verzekering geldt, hangt af van uw afgesproken inleg in het eerste verzekeringsjaar en van de looptijd. Dit wordt toegelicht in het volgende overzicht:

Bij periodieke inleg:

Totaal afgesproken periodieke inleg eerste verzekeringsjaar Maximaal kostenpercentage per jaar
lager dan € 1.200,- 2,85%
€ 1.200,- of hoger 2,45%
€ 2.000,- of hoger én uw beleggingsverzekering loopt ten minste 30 jaar 2,35%

 

Bij eenmalige inleg:

Totale eenmalige inleg (koopsom) Maximaal kostenpercentage per jaar
lager dan € 12.000,- 2,85%
€ 12.000,- of hoger 2,45%
€ 20.000,- of hoger én uw beleggingsverzekering loopt ten minste 30 jaar 2,35%

 

Beleggingsverzekeringen met garantie

Voor beleggingsverzekeringen met een gegarandeerd fondsrendement worden bovenstaande maximale kostenpercentages verhoogd met 0,45%. Dit geldt voor beleggingsfondsen met een gegarandeerde koersstijging van 3% of meer per jaar.

Maximaal 1,5% voor een beleggingswaarde hoger dan € 100.000,-

Heeft uw beleggingsverzekering tijdens de looptijd op een bepaald moment een beleggingswaarde die hoger is dan € 100.000,-? Dan geldt een lager kostenpercentage. Voor het deel van de beleggingswaarde boven de € 100.000,- rekenen we maximaal 1,5% per jaar aan kosten. Voor het deel van de beleggingswaarde tot € 100.000,- gelden de eerdergenoemde kostenpercentages.

Afspraken over risicopremies

Bij een beleggingsverzekering kunt u een overlijdensrisicodekking hebben. Hiervoor betaalt u een risicopremie. In onze regeling hebben we ook over de hoogte van deze risicopremies afspraken gemaakt. Hier houden we bij het berekenen van de vergoedingen rekening mee.

Veelgestelde vragen

Had u op 1 januari 2008 een lopende particuliere beleggingsverzekering bij Centraal Beheer? Dan komt u in aanmerking voor de Achmea-regeling en hebt u een persoonlijke berekening ontvangen.

In onze regeling hebben we afspraken gemaakt over de hoogte van de kosten en risicopremies van particuliere beleggingsverzekeringen. Per jaar rekenen we maximaal 2,35 tot 3,3% aan kosten over de opgebouwde waarde van uw verzekering. Het maximale kostenpercentage dat voor uw verzekering geldt, hangt af van uw afgesproken inleg in het eerste verzekeringsjaar en van de looptijd. Hier vindt u een overzicht van de maximale kostenpercentages.

Aan de hand van deze percentages berekenen we of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Bij het sluiten van uw beleggingsverzekering zijn er afspraken gemaakt over de kosten en risicopremies. Deze toetsen we aan het maximale kostenpercentage zoals afgesproken in de Achmea-regeling. Daarbij kijken we naar de gemaakte kosten in het verleden.

Bij lopende verzekeringen kijken we ook naar de verwachte kosten tot het einde van de looptijd van uw verzekering. Is de eindwaarde van uw beleggingsverzekering lager dan de eindwaarde volgens de Achmea-regeling? Dan zijn de kosten van uw beleggingsverzekering hoger dan afgesproken in de Achmea-regeling. We vergoeden de te veel berekende kosten. Bij lopende verzekeringen wordt de vergoeding toegevoegd aan de waarde van de verzekering.