Beleggings­verzekeringen bij Centraal Beheer

Voor wie?

Achmea, waar Centraal Beheer deel van uitmaakt, heeft in totaal bij ongeveer 30% van de beleggingsverzekeringen meer kosten gerekend dan afgesproken in de Achmea-regeling. Daarbij gaat het meestal om bedragen van enkele euro's tot enkele honderden euro's per beleggingsverzekering. Ongeveer drie van de tien beleggingsverzekeringen komen dus in aanmerking voor een vergoeding.

U komt in aanmerking voor de Achmea-regeling als u een of meer lopende of beëindigde particuliere beleggingsverzekeringen hebt bij Centraal Beheer of van de voorgangers Groene Land Achmea of Zilveren Kruis Achmea, die zijn gesloten vóór 1 januari 2008.

Als de beleggingsverzekering binnen vijf jaar na het ingaan van de verzekering tussentijds is beëindigd, komt u niet in aanmerking voor de Achmea-regeling. Tenzij de verzekering binnen vijf jaar tussentijds is beëindigd door overlijden van de verzekerde. Of als u bij het sluiten van de verzekering heeft afgesproken dat de looptijd korter is.

Hier vindt u de productnamen van onze particuliere beleggingsverzekeringen die onder de regeling vallen.

Pensioenverzekeringen die via de werkgever zijn gesloten vallen niet onder deze regeling.

Veelgestelde vragen

Had u op 1 januari 2008 een lopende particuliere beleggingsverzekering bij Centraal Beheer? Dan komt u in aanmerking voor de Achmea-regeling en hebt u een persoonlijke berekening ontvangen.

In onze regeling hebben we afspraken gemaakt over de hoogte van de kosten en risicopremies van particuliere beleggingsverzekeringen. Per jaar rekenen we maximaal 2,35 tot 3,3% aan kosten over de opgebouwde waarde van uw verzekering. Het maximale kostenpercentage dat voor uw verzekering geldt, hangt af van uw afgesproken inleg in het eerste verzekeringsjaar en van de looptijd. Hier vindt u een overzicht van de maximale kostenpercentages.

Aan de hand van deze percentages berekenen we of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Bij het sluiten van uw beleggingsverzekering zijn er afspraken gemaakt over de kosten en risicopremies. Deze toetsen we aan het maximale kostenpercentage zoals afgesproken in de Achmea-regeling. Daarbij kijken we naar de gemaakte kosten in het verleden.

Bij lopende verzekeringen kijken we ook naar de verwachte kosten tot het einde van de looptijd van uw verzekering. Is de eindwaarde van uw beleggingsverzekering lager dan de eindwaarde volgens de Achmea-regeling? Dan zijn de kosten van uw beleggingsverzekering hoger dan afgesproken in de Achmea-regeling. We vergoeden de te veel berekende kosten. Bij lopende verzekeringen wordt de vergoeding toegevoegd aan de waarde van de verzekering.