Beleggings­verzekeringen bij Centraal Beheer

Waarom een regeling?

Met de Achmea-regeling willen we eventueel teveel gerekende kosten vergoeden. Zijn er meer kosten en risicopremies gerekend dan afgesproken in onze regeling, dan krijgt u een vergoeding.

Beleggingsresultaten

Over beleggingsverzekeringen is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Onder andere door tegenvallende beleggingsresultaten kwam er meer aandacht voor de kosten. Deze waren in een aantal gevallen onduidelijk en in vergelijking met de opbrengsten soms te hoog.

Ombudsman Financiële Dienstverlening

De onafhankelijke Ombudsman Financiële Dienstverlening kreeg opdracht na te denken over een 'redelijk en billijk' kostenpercentage. Hij stelde een kostenmaximum voor van 3,5 tot 4,5% per jaar over de waarde van de beleggingsverzekering. Daarnaast mogen de risicopremies die worden betaald voor de bijhorende overlijdensrisicoverzekering niet boven een bepaald maximum uitkomen.

Kosten gemaximeerd

Op basis van de aanbeveling van de Ombudsman stelde Achmea, waar Centraal Beheer onderdeel van uitmaakt, de Achmea-regeling op. In onze regeling hebben we afgesproken dat we maximaal 2,35 tot 3,3% aan kosten berekenen over de opgebouwde waarde van uw verzekering. Ook zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de risicopremies. Zijn uw kosten en risicopremies over de hele looptijd hoger dan afgesproken in onze regeling? Dan krijgt u een vergoeding.

Veelgestelde vragen

Had u op 1 januari 2008 een lopende particuliere beleggingsverzekering bij Centraal Beheer? Dan komt u in aanmerking voor de Achmea-regeling en hebt u een persoonlijke berekening ontvangen.

In onze regeling hebben we afspraken gemaakt over de hoogte van de kosten en risicopremies van particuliere beleggingsverzekeringen. Per jaar rekenen we maximaal 2,35 tot 3,3% aan kosten over de opgebouwde waarde van uw verzekering. Het maximale kostenpercentage dat voor uw verzekering geldt, hangt af van uw afgesproken inleg in het eerste verzekeringsjaar en van de looptijd. Hier vindt u een overzicht van de maximale kostenpercentages.

Aan de hand van deze percentages berekenen we of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Bij het sluiten van uw beleggingsverzekering zijn er afspraken gemaakt over de kosten en risicopremies. Deze toetsen we aan het maximale kostenpercentage zoals afgesproken in de Achmea-regeling. Daarbij kijken we naar de gemaakte kosten in het verleden.

Bij lopende verzekeringen kijken we ook naar de verwachte kosten tot het einde van de looptijd van uw verzekering. Is de eindwaarde van uw beleggingsverzekering lager dan de eindwaarde volgens de Achmea-regeling? Dan zijn de kosten van uw beleggingsverzekering hoger dan afgesproken in de Achmea-regeling. We vergoeden de te veel berekende kosten. Bij lopende verzekeringen wordt de vergoeding toegevoegd aan de waarde van de verzekering.