Beleggings­verzekeringen bij Centraal Beheer

Achtergrond beleggingsverzekeringen

Een beleggingsverzekering is een combinatie van een belegging en een (levens)verzekering. De eindwaarde is onder andere afhankelijk van de waarde van de beleggingen. Het is een verzamelnaam voor producten als beleggingshypotheken, lijfrenteverzekeringen, koopsompolissen, pensioenverzekeringen, spaarplannen en studieverzekeringen. Er zijn ongeveer 6,5 miljoen beleggingsverzekeringen in omloop. Er zijn bovendien honderden verschillende soorten beleggingsverzekeringen.

Belastingvoordeel

De belastingaftrek voor lijfrenteverzekeringen werd in 1992 flink verhoogd. Van maximaal zo'n 17.000 gulden naar maximaal zo'n 72.000 gulden. Dit aantrekkelijke belastingvoordeel zorgde voor een grote groei in de verkoop van beleggingsverzekeringen.

In 1994 werd de spaarloonregeling verruimd. Elk jaar kon ongeveer 1.500 gulden belastingvrij uit het loon worden gehaald. Dit moest op een geblokkeerde spaarloonrekening worden gezet. Na vier jaar kon het bedrag belastingvrij worden opgenomen. Daarnaast mocht het spaarloon worden ingelegd in een lijfrenteverzekering. Ook hierdoor nam de vraag naar levensverzekeringen en beleggingsverzekeringen sterk toe.

Van veilig naar risicovol

Vóór 1990 waren 'traditionele' levensverzekeringen populair om vermogen op te bouwen. Daarbij werd uitgegaan van een gemiddeld beleggingsresultaat van 4%. Na 1990 werden meer risicovolle beleggingsverzekeringen populair. Het was de tijd van de 'nieuwe economie' met een hoge groei en een lage werkloosheid. De index van de Amsterdamse effectenbeurs (AEX) verdrievoudigde en steeg in 2000 zelfs naar 703 punten.

Toen stortten de beurskoersen in. De AEX zakte in 2002 tot 218 punten. Niet alleen de AEX, maar alle beurzen in de wereld lieten een sterke daling zien. Vanwege het tegenvallende rendement op de beleggingen nam de vraag naar beleggingsverzekeringen af. Vooral toen in 2001 ook nog het belastingvoordeel door de overheid sterk werd beperkt. Na 2002 krabbelde de AEX weer op. Maar door de  kredietcrisis zakte de beurs in 2008 zelfs tot onder de 200 punten.

AEX_koersen

Kosten

Naar aanleiding van de tegenvallende resultaten kwam er kritiek op de kosten van beleggingsverzekeringen. Achmea, waar Centraal Beheer deel van uitmaakt, heeft daarom in 2009 een regeling getroffen die te veel gerekende kosten vergoedt. De Achmea-regeling is vergelijkbaar met de regelingen van andere verzekeraars en is in lijn met de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Ook alle betrokken consumentenorganisaties staan achter deze regeling.

Veelgestelde vragen

De resultaten van beleggingsverzekeringen vielen de afgelopen jaren tegen. Dat kwam mede door de situatie op de beurzen. De slechte resultaten en de onduidelijkheid over de kosten van beleggingsverzekeringen leidden tot kritiek op deze producten. De Ombudsman Financiële Dienstverlening kwam met een aanbeveling voor de kosten en risicopremies van particuliere beleggingsverzekeringen. Op basis van deze aanbeveling hebben we de Achmea-regeling opgesteld. in deze regeling hebben we afspraken gemaakt met alle betrokken consumentenorganisaties over de hoogte van de kosten en risicopremies van beleggingsverzekeringen.