Beleggings­verzekeringen bij Centraal Beheer

Kosten en opbrengsten

Met beleggingsverzekeringen kunt u vermogen opbouwen door te beleggen. U legt bijvoorbeeld elke maand een vast bedrag in (een termijnpremie). Of u legt aan het begin van de looptijd in één keer het hele bedrag in (een koopsom). Het geld wordt belegd in beleggingsfondsen.

Welke kosten maken we voor een beleggingsverzekering?

In het kort worden voor beleggingsverzekeringen de volgende kosten gemaakt.

  • Verzekeringskosten: dit zijn de kosten die wij in rekening brengen voor de administratie van uw beleggingsverzekering.
  • Fondskosten: dit zijn de kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer van het fonds en de administratie van de verzekering. Deze kosten noemen we de Total Expense Ratio, kortweg TER.
  • Mutatiekosten: dit zijn kosten voor switchen, premievrij maken of beëindigen van uw verzekering. Deze kosten brengen we niet meer in rekening.

Welke kosten concreet voor uw beleggingsverzekering gelden, vindt u terug op het rekenoverzicht dat u jaarlijks van ons ontvangt.

Veelgestelde vragen

De resultaten van beleggingsverzekeringen vielen de afgelopen jaren tegen. Dat kwam mede door de situatie op de beurzen. De slechte resultaten en de onduidelijkheid over de kosten van beleggingsverzekeringen leidden tot kritiek op deze producten. De Ombudsman Financiële Dienstverlening kwam met een aanbeveling voor de kosten en risicopremies van particuliere beleggingsverzekeringen. Op basis van deze aanbeveling hebben we de Achmea-regeling opgesteld. in deze regeling hebben we afspraken gemaakt met alle betrokken consumentenorganisaties over de hoogte van de kosten en risicopremies van beleggingsverzekeringen.