Beleggings­verzekeringen bij Centraal Beheer

Berekening van de vergoeding

We hebben berekend welke beleggingsverzekeringen in aanmerking komen voor een vergoeding. Dat doen we op basis van de maximale kostenpercentages en de afspraken over risicopremies uit de Achmea-regeling.

We berekenen de eventuele vergoeding voor te veel gerekende kosten en voor de hefboomwerking.

De berekening voor de vergoeding van de kosten werkt als volgt:

1. We berekenen de maximale kosten over de hele looptijd

Daarvoor maken we twee berekeningen:

  • eerst berekenen we de waarde op de einddatum van uw beleggingsverzekering. Daarbij gaan we uit van de kosten en risicopremies zoals afgesproken bij het sluiten van de verzekering;
  • vervolgens maken we op dezelfde manier een tweede berekening. Maar nu gaan we uit van de maximale kosten en risicopremies zoals deze zijn vastgelegd in de Achmea-regeling.

2. We kijken wat het verschil is tussen de twee berekende eindwaarden

Is de eindwaarde van uw beleggingsverzekering lager dan de eindwaarde volgens de Achmea-regeling? Dan krijgt u een vergoeding.

We berekenen ook uw eventuele vergoeding voor de hefboomwerking.

De vergoeding voor de kosten en vergoeding van de hefboomwerking bij elkaar opgeteld is uw totale vergoeding.

We bieden u graag duidelijkheid. Daarom wachten we niet met vergoeden tot uw verzekering afloopt. We verwerken de vergoedingen direct na het uitvoeren van de berekeningen.

Voorbeeldberekeningen

We maakten een voorbeeldberekening van een lopende beleggingsverzekering, een beëindigde beleggingsverzekering en een beleggingsverzekering die vroegtijdig is afgekocht: