Beleggings­verzekeringen bij Centraal Beheer

Aannames

In uw persoonlijke berekening staat of we u meer kosten rekenden dan is afgesproken in onze regeling. En of u een vergoeding krijgt. Voor een zorgvuldige berekening van uw beleggingsverzekering zijn veel gegevens uit het verleden nodig. In welke fondsen is belegd? Welke wisselingen in fondsen zijn gedaan? Welke kosten zijn daarvoor berekend? Welke gegevens zijn gewijzigd? Enzovoort.

Niet alle gegevens zijn bewaard

Het overgrote deel van gegevens uit het verleden is bewaard. Maar dat geldt niet voor alles.

  • Sommige polissen zijn al meer dan 20 jaar geleden gesloten. In die tijd stond het bewaren van gegevens in de computer nog in de kinderschoenen. Bij een wijziging werden bijvoorbeeld niet alle gegevens van daarvoor bewaard.
  • In de afgelopen jaren is een aantal merken (verzekeraars) samengegaan in Centraal Beheer. Ook hun administraties zijn samengevoegd. Daarbij zijn alle gegevens uit het verleden bewaard die nodig waren voor verdere administratie. Maar voor het berekenen van de vergoeding zijn andere gegevens nodig dan toen werd gedacht.
  • Veel beleggingsverzekeringen zijn ondertussen al afgelopen. Een deel zelfs al meer dan tien jaar. Daarvoor is de wettelijke bewaartermijn (die is zeven jaar) van de gegevens verstreken.
  • Sommige gegevens moeten door anderen aan ons geleverd worden. Bijvoorbeeld door de beheerder van een beleggingsfonds. Het kan voorkomen dat een beleggingsfonds niet meer bestaat. Ook dat bemoeilijkt het verkrijgen van gegevens uit het verleden.
  • Voor fondskoersen bestaat pas sinds enkele jaren een bewaarplicht. Is er voor die tijd gewisseld van beleggingsfonds, dan is niet altijd de geldende koers bewaard gebleven.

Daar waar gegevens uit het verleden niet compleet waren, hebben wij aannames gedaan. Daarvoor zijn de meest waarschijnlijke gegevens gebruikt.

Belangrijk om te weten

  • Op de persoonlijke berekening van uw eventuele vergoeding leest u of er in uw geval aannames zijn gedaan.
  • Hier leest u voor welke polissen er gegevens ontbraken. En waar we aannames voor maakten.
  • Wij zijn uiterst zorgvuldig omgegaan met aannames. Hoe we dat doen is in nauw overleg met alle betrokken consumentenorganisaties besloten.
  • Met de betrokken consumentenorganisaties is ook afgesproken hoe nauwkeurig wij de geschiedenis van de poliswaarde moeten achterhalen. In een beperkt aantal gevallen is het niet gelukt deze nauwkeurigheid te behalen. Ook in deze gevallen wordt er een aanname gedaan. Uitgangspunt bij deze aanname is dat deze niet nadelig mag uitvallen voor de vergoeding die wij berekenen.
  • Is er in uw geval sprake van aannames? En beschikt u zelf wél over de ontbrekende gegevens? Dan maken wij uw persoonlijke berekening graag opnieuw. Dit zal nooit leiden tot een lagere vergoeding.

Voortzettingen, samenvoegingen en splitsingen

Uw huidige beleggingsverzekering kan een voortzetting zijn van een eerdere verzekering die onder de regeling valt. Is dat het geval? Dan nemen we beide verzekeringen samen bij het berekenen van de eventuele vergoeding. Dit kan een hogere vergoeding opleveren dan wanneer we voor iedere verzekering de vergoeding apart berekenen. Dit geldt ook voor verzekeringen die zijn samengevoegd of gesplitst.

Deze gegevens zijn niet altijd bij ons bekend. Als we deze gegevens niet hebben, berekenen we de vergoeding voor elke verzekering apart. Heeft u verschillende berekeningen ontvangen voor een voortzetting, samenvoeging of splitsing? Neem dan contact met ons op. Op basis van uw aanvullende gegevens maken we uw persoonlijke berekening graag opnieuw. Ook dit zal nooit leiden tot een lagere vergoeding.

Aanvullende gegevens bij Centraal Beheer aanleveren

Als u zelf over de ontbrekende gegevens beschikt, kunt u deze sturen naar:

Centraal Beheer
Antwoordnummer 268
7300 VB Apeldoorn

Voorbeeldberekeningen

We maakten een voorbeeldberekening van een lopende beleggingsverzekering, een beëindigde beleggingsverzekering en een beleggingsverzekering die vroegtijdig is afgekocht: