Beleggings­verzekeringen bij Centraal Beheer

Verwerking vergoeding

We bieden u graag duidelijkheid. Daarom wachten we niet met vergoeden tot uw verzekering afloopt. We verwerken de vergoedingen direct na het uitvoeren van de berekeningen.

  • Hebt u een lopende verzekering? Dan is de eventuele vergoeding al toegevoegd aan de waarde van uw verzekering. Hierdoor ontwikkelt de vergoeding direct mee in uw verzekering. Daarbij hebben we de huidige verdeling van uw beleggingstegoed over de verschillende fondsen als uitgangspunt genomen. We hebben de vergoeding in precies dezelfde verhouding verdeeld over de verschillende fondsen.
  • Is uw beleggingsverzekering al beëindigd? Dan maakten wij de vergoeding over op uw bankrekening.

Erfbelasting

Als de verzekering is beëindigd door overlijden, kan het zijn dat u over uw vergoeding erfbelasting moet betalen. Dit heette vroeger successierecht. Meer informatie over erfbelasting, vindt u op de site van de Belastingdienst.

Bruto vergoeding

De vergoeding is een bruto vergoeding. Had u een lijfrenteverzekering, Schadeloosstelling of een kapitaalverzekering? Dan kan het zijn dat u over deze vergoeding nog belasting betaalt.

Lijfrenteverzekering en Schadeloosstelling 
Over iedere uitkering uit een lijfrenteverzekering of een Schadeloosstelling betaalt u inkomstenbelasting en de verplichte bijdrage voor de zorgverzekeringswet. Deze vergoeding is ook een uitkering uit de lijfrenteverzekering. Centraal Beheer is daarom verplicht inhoudingen te doen. U krijgt dus een netto vergoeding. Bij het overmaken van de vergoeding stuurden wij u een specificatie voor uw belastingaangifte.

Kapitaalverzekering
Was de uitkering van deze verzekering onbelast? Dan hoeft u ook over de vergoeding geen belasting te betalen. Was de uitkering wel belast? Dan betaalt u ook over de vergoeding inkomstenbelasting. In dat geval moet u de vergoeding opgeven bij uw aangifte. Weet u niet meer of de eerdere uitkering belast was? Dan kunt u dit navragen bij de Belastingdienst.

Voorbeeldberekeningen

We maakten een voorbeeldberekening van een lopende beleggingsverzekering, een beëindigde beleggingsverzekering en een beleggingsverzekering die vroegtijdig is afgekocht: