Beleggings­verzekeringen bij Centraal Beheer

Assurance rapport Deloitte

Het assurance rapport zoals verstrekt door Deloitte met betrekking tot de brieven die zijn verstuurd in de periode van 1 april tot 1 juli 2011 vindt u hier.

Het assurance rapport zoals verstrekt door Deloitte met betrekking tot de brieven die zijn verstuurd in de periode van 1 juli 2011 tot 1 januari 2012 vindt u hier.

Het assurance rapport zoals verstrekt door Deloitte met betrekking tot de brieven die zijn verstuurd in 2012 vindt u hier.

Een nadere toelichting van Deloitte op het assurance rapport vindt u hier.