Beleggings­verzekeringen bij Centraal Beheer

Flankerend beleid

In 2009 heeft Achmea, waar Centraal Beheer deel van uitmaakt, een regeling getroffen voor haar klanten met een particuliere beleggingsverzekering. In onze regeling hebben we met alle betrokken consumentenorganisaties afspraken gemaakt over de hoogte van de kosten en risicopremies. Zijn er meer kosten gerekend dan afgesproken in de regeling? Dan krijgt u een vergoeding.

We vinden het belangrijk dat u een product heeft dat bij u past en zoveel mogelijk aan uw verwachtingen voldoet. En dat u geen belemmeringen ervaart bij het aanpassen of oversluiten van uw beleggingsverzekering. Daarom hebben we, in aanvulling op de Achmea-regeling, enkele maatregelen getroffen. Deze aanvullende maatregelen worden ook wel het 'flankerend beleid' genoemd.

We bieden u graag duidelijkheid. Daarom verwerken we uw eventuele vergoeding uit de Achmea-regeling direct na het uitvoeren van de berekeningen. Ook bieden we u altijd de mogelijkheid om uw bestaande verzekering aan te passen aan uw persoonlijke situatie. Of om over te stappen naar een alternatief product. Voor het oversluiten of beëindigen van de verzekering brengen we geen afkoopkosten in rekening. Wilt u in de toekomst uw verzekering aanpassen of beëindigen óf overstappen naar een alternatief product? Dan heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van de eventuele vergoeding, op basis van de Achmea-regeling. Ook vraagt Achmea geen 'finale kwijting' voor de eventuele vergoeding.

Advies minister van Financiën
De minister van Financiën heeft in 2011, op verzoek van de Tweede Kamer, een advies uitgebracht over aanvullende maatregelen bij beleggingsverzekeringen. Hij heeft in dit advies 10 punten genoemd die in zijn ogen samen het beste flankerend beleid omvatten. Hoe Centraal Beheer voldoet aan het 'best of class' advies van de minister leest u hier.