Beleggings­verzekeringen bij Centraal Beheer

Uw bestaande verzekering aanpassen

Het is belangrijk regelmatig na te gaan of uw beleggingsverzekering nog bij u past. Zeker als er iets verandert in uw persoonlijke omstandigheden. U kunt uw verzekering altijd aanpassen aan uw persoonlijke situatie. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van uw overlijdensrisicodekking. Deze kan namelijk invloed hebben op de waardeopbouw van uw beleggingsverzekering. Hebt u een lopende verzekering en wilt u voor de rest van de looptijd het risico op de hefboomwerking zo klein mogelijk houden? Dan kunt u uw overlijdensrisicodekking aanpassen.

U kunt uw overlijdensrisicodekking alleen aanpassen als dit binnen de mogelijkheden van uw verzekering valt. Aan het aanpassen van uw overlijdensrisicodekking zijn geen kosten verbonden. Een aanpassing van de risicodekking kan wel leiden tot een hogere of lagere risicopremie. En in sommige situaties kunnen medische waarborgen een voorwaarde zijn.

Ook kunt u de samenstelling van uw beleggingen aanpassen. Het wisselen van fondsen noemen we switchen. Switchen kan alleen als het wisselen van fondsen binnen de mogelijkheden van uw verzekering valt. Voor het doorvoeren van een switch brengen wij geen kosten in rekening.

Wilt u uw verzekering aanpassen? Dan kunt u ons bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.30 uur. Het telefoonnummer is (055) 579 8340.