Beleggings­verzekeringen bij Centraal Beheer

De vergoedingen verwerken we direct

We bieden u graag duidelijkheid. Daarom wachten we niet met vergoeden tot uw verzekering afloopt. We verwerken de vergoedingen direct na het uitvoeren van de berekeningen. Bij lopende verzekeringen voegen we de vergoeding toe aan de waarde van de verzekering. Zo kan deze meteen mee ontwikkelen met de waarde van de verzekering. Is uw beleggingsverzekering beƫindigd? Dan maken we de vergoeding over op uw bankrekening.

Duidelijkheid over de hoogte van de vergoeding

We berekenen de vergoeding op basis van de eindwaarden van de beleggingsverzekering. Eerst berekenen we de eindwaarde van de verzekering op basis van de kosten en risicopremies, zoals afgesproken bij het sluiten van de verzekering. Vervolgens berekenen we de eindwaarde op basis van de maximale kosten en risicopremies van de Achmea-regeling. We kijken wat het verschil is tussen deze eindwaarden. Op basis daarvan bepalen we uw vergoeding. Bij lopende verzekeringen kijken we dus ook naar de kosten en risicopremies die we vanaf nu in rekening zullen brengen tot aan het einde van de looptijd. Omdat we de vergoedingen direct verwerken (en niet wachten tot het einde van de looptijd), is de definitieve hoogte van uw eventuele vergoeding meteen duidelijk.

De hoogte van de vergoeding is definitief

De hoogte van de vergoeding wordt na het berekenen en verwerken niet meer aangepast. Ook niet als u uw verzekering na de verwerking van de vergoeding zou aanpassen of beƫindigen. Kiest u ervoor om over te stappen naar een alternatief product, met eventuele lager kosten? Dan wordt de vergoeding niet opnieuw berekend op basis van deze lagere kosten.