Beleggings­verzekeringen bij Centraal Beheer

Geen geheimhouding bij schikkingen

Een klacht proberen we altijd samen met de klant op te lossen. Meestal komen we er samen met de klant uit. Bijvoorbeeld door een goede uitleg over het product. Klachten worden individueel beoordeeld en afgehandeld. Bij een klein aantal klachten wordt een oplossing gevonden in de vorm van een schikking.

Wij nemen bij schikkingen over beleggingsverzekeringen geen geheimhoudingsclausules op. In het verleden was dat incidenteel wel het geval. Hier zullen we geen beroep meer op doen.

In verband met de privacy van onze klanten maken wij zelf informatie over individuele schikkingen niet openbaar. Het staat onze klanten met wie wij een schikking getroffen hebben vanzelfsprekend vrij om dat wel doen.

Hier leest u meer.