Beleggings­verzekeringen bij Centraal Beheer

Wat doen we voor u?

Persoonlijke berekening

In de Achmea-regeling hebben we afspraken gemaakt over de hoogte van de kosten en risicopremies van beleggingsverzekeringen. We maken voor al onze beleggingsverzekeringen een berekening. Zijn er meer kosten gerekend dan afgesproken in onze regeling? Dan krijgt u een vergoeding.

Had u op 1 januari 2008 een lopende particuliere beleggingsverzekering bij Centraal Beheer? Dan komt u in aanmerking voor de Achmea-regeling en hebt u  een persoonlijke berekening ontvangen.

We berekenen de vergoedingen tot op de cent nauwkeurig. Het kan om een groot, maar soms ook om een heel klein bedrag gaan. Elk bedrag, hoe klein ook keren we uit. Want dat is met de betrokken consumentenorganisaties afgesproken.

Verwerking vergoeding

We bieden u graag duidelijkheid. Daarom wachten we niet met vergoeden tot uw verzekering afloopt. We verwerken de vergoedingen direct na het uitvoeren van de berekeningen.

Aanvullende maatregelen

We vinden het belangrijk dat u een product heeft dat bij u past en zoveel mogelijk aan uw verwachtingen voldoet. En dat onze klanten geen belemmering ervaren bij het aanpassen of oversluiten van hun beleggingsverzekering. Daarom hebben we, in aanvulling op de Achmea-regeling, enkele maatregelen getroffen. Deze aanvullende maatregelen worden ook wel het flankerend beleid genoemd.

Veelgestelde vragen

Vindt u uw vraag of antwoord niet terug in dit overzicht met veelgestelde vragen? Dan kunt u ons ook bellen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur. Het telefoonnummer is (055) 579 8340. We helpen u graag.